Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodu

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy,
kdy na jedné straně je dodavatel společnost GP-podlahy s.r.o., IČ 05672741, DIČ CZ05672741,
se sídlem Dobrovského 3146, 54401 Dvůr Králové n/L, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. C 38564
a na straně druhé je kupující - fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednávku prostřednictvím obchodu..

Práva a povinnosti prodávajícího:

Práva a povinnosti kupujícího:

1. Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Změna stavu objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem. Tímto okamžikem si dodavatel a zákazník potvrdí objednávku. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu si může také ověřit na stránce: Doprava a dodání
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy, a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny uvedené u položky objednaného zboží, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Součástí dodávky není instalace objednaného zboží.

2. Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, vždy uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Dodací podmínky

4. Záruční podmínky a reklamace

5. Odstoupení od smlouvy

6. Ochrana údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami . Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv písemně odvolat.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete ZDE.

7. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky bez předchozího upozornění měnit.

INFORMACE

 • O nás
 • Obchodní podmínky
 • Reklamační řád
 • Ochrana osobních dat
 • SERVIS

 • Katalogy
 • Ceník služeb
 • Instalace podlahovin
 • Čištění a údržba
 • KONTAKT

  GP-podlahy s.r.o.

  Dobrovského 3146
  544 01 Dvůr Králové n/L
  telefon: 778 151 145
  e-mail: gppodlahy@gppodlahy.cz
  IČ: 05672741
  DIČ: CZ05672741